What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 4 Feabh 2023
Am: 1in

Bhí Muintir Uí Shnodaigh gnóthach ag scríobh agus ag foilsiú leabhair linn an dá bhliain den dianghlasáil, d’eisigh Pádraig trí leabhar filíochta agus trí leabhair scéalta, d’eisigh Colm leabhar gearrscéalta, Rónán, albam agus leabhair filíochta agus Rossa trí leabhar leanaí.

Agus seans mhaith go mbeidh saothar le hAengus idir altanna agus léachtaí a thug sé réidh don imeacht. Cuirfidh siad iad seo fé bhur mbráid ag ócáid ceiliúrtha Leabhra Feabhra ar Satharn an 4ú Feabhra.