What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Céad 18 Ean 2023
Dáta: 2 Céad 29 Márta 2023
Am: 7in
Costas: £30

Forbraítear scileanna cumarsáide agus féinmhuinín agus tú ag foghlaim teanga ar bith. Tá an Ghaeilge fite fuaite le cultúr agus le hoidhreacht na hÉireann, agus tugann foghlaim na Gaeilge léargas dúinn faoinár dtimpeallacht.

Ó logainmneacha go seanfhocail, tabharfaidh tú faoi deara go n-imríonn an Ghaeilge tionchar láidir ar go leor leor gnéithe den ghnáthshaol anseo.