What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Céad 25 Ean 2023
Dáta: 2 Céad 22 Márta 2023
Am: 4in - 5in
Costas: £30

Tá Airneál na nÓg faoi stiúr Chaitríona Gribben agus bheirfidh sé deis do pháistí tumadh sa cheol.

Beidh réimse gníomhaíochtaí ag deánamh forbairt ar scileanna na bpáistí sna healaíona agus cultúr gaelach le béim faoi leith san fhéadóg stáin agus amhránaíocht.

Is cúrsa 8 seachtain é seo.