What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 1 Noll 2022
Dáta: 2 Déar 26 Ean 2023
Am: 7pm
Costas: Free

Bí linn ar an oíche oscáilte ag an tseoladh nua seo le Lorraine Cleary Cuirfear fíon agus soláistí éadroma ar fáil

Eascraíonn na téamaí a scrúdaítear i saothar Cleary as cultúr frithbhanda atá fite fuaite i sochaí na hÉireann le blianta fada anuas. Is éard atá in Estranged ná suiteán mór suíomhoiriúnaithe déanta as réada tí díthógtha, atá péinteáilte bándearg agus carntha ar bharr a chéile i sraitheanna plúchtacha. Is freagairt é an saothar seo ar sháinniú ban sa teach. An cnuasach sraitheach seo d’earraí tí atá leacaithe agus athchóirithe, tá sé crochta ar bhallaí na dánlainne mar chineál bacainne a fheidhmíonn mar léiriú follasach ar an bhacainn dhofheicthe sin a fhulaingíonn daoine a ndéantar mí-úsáid orthu. Tarlaíonn mí-úsáid teaghlaigh i suíomh fisiciúil agus imríonn sé tionchar mór ar an tsícé. Is freagairt fhollasach í Estranged air seo. Éiríonn an corp agus an aigne coimhthithe - freagairt anaithnid ar an mhí-úsáid. Is ann do dhá spás ag an am chéanna - spás taobh istigh de spás; is ionann sin agus an dánlann féin agus an Spás Estranged feadh a himill.