What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Máirt 29 Samh 2022
Am: 5in - Mall
Costas: Saorchead

Guthán? Agam
Eochracha? Agam
Sparán? Agam
Craic? Agam!

Tar linn go Cultúrlann McAdam Ó Fiaich chun ceiliúradh a dhéanamh ar na
héachtaí a baineadh amach le bliain speisialta anuas. Pléifear na buanna go
léir a bhain lucht na nGael amach, lena n-áireofar: scéim chónaithe Ollscoil
na Banríona, comharthaíocht in aontais na mac léinn Ollscoil Uladh agus
Ollscoil na Banríona, feachtasaíocht An Dream Dearg.

Déanfaidh painéal aoichainteoirí na feachtais seo a phlé roimh sheisiún ceoil thraidisiúnta agus oíche cheiliúrtha fud fad na cathrach. Ón Cheathrú Ghaeltachta go lár Bhéal Feirste, bainfidh pobal na nGael agus todhchaí an phobail úsáid as glórtha s’acu chun a chur in iúl go seasfaidh muid an fód