What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 6 DFómh 2022
Dáta: 2 Déar 18 Lún 2022
Am: 19:00
Costas: Saorchead

Seoladh Tispeántais le sóláistí éadroma agus ceol

Cuirfear i láthair an chéad taispeántas aonair de chuid Róisín Ní Neachtain, ealaíontóir agus file. In “Your Words Disturbed My Earth” (ó dhán Eavan Boland “For a Poet who Died Young” – The Historians, le caoinchead Carcanet Press) tá pictiúir instinniúla, eispriseanaíocha arb é saol liteartha na hÉireann a spreag agus iad taobh le tírdhreacha teibí a léiríonn nasc le timpeallacht atá ag athrú go mear. Is anseo a chumascann an t-ealaíontóir an paisean atá aici do chaomhnú éiceachóras na hÉireann agus a mian athcheangal le hoidhreacht shaibhir chultúrtha na hÉireann.