What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 1 Noll 2022
Dáta: 2 Déar 26 Ean 2023
Am: 7:00pm
Costas: Saorchead
Bí linn ar an oíche oscáilte ag an tseoladh nua seo le Shiro Masuyama
Cuirfear fíon agus soláistí éadroma ar fáil
Tar éis Brexit, comhaontaíodh, faoi Phrótacal Thuaisceart Éireann, go leanfadh Tuaisceart Éireann rialacha an AE maidir le caighdeáin táirgí le seiceálacha feadh na teorann a chosc. Ina áit sin, dhéanfaí seiceálacha ar earraí a thiocfadh isteach i dTuaisceart Éireann ón Bhreatain Mhór ag calafoirt Thuaisceart Éireann. Spreag sé seo an gearán go bhfuil teorainn nua cruthaithe i Muir Éireann. Faoi rialacha sábháilteachta bia an AE, ní cheadaítear ispíní a thabhairt isteach i dTuaisceart Éireann ón Bhreatain Mhór níos mó. Tá an t-ealaíontóir Seapánach, Shiro Masuyama, atá lonnaithe i mBéal Feirste, tar éis idirghníomhaíocht shóisialta nua a dhearadh ag baint úsáide as ispíní le haird a dhíriú ar Theorainn seo Mhuir Éireann a cruthaíodh tar éis Brexit. Rugadh Shiro Masuyama dTóiceo. Tar éis tréimhsí cónaitheachta idirnáisiúnta in Áras Nua-Ealaíne na hÉireann agus Stiúideonna Flax Art, bhog Masuyama go Béal Feirste, áit a bhfuil sé lonnaithe ó shin i leith. Mar ealaíontóir Seapánach atá tar éis cur faoi i mBéal Feirste, tá sé san áit ar leith sin ina dtig leis a cheistiú an dóigh ar féidir leis na fórsaí polaitiúla ceannasacha atá thart orainn tionchar a imirt ar an fhéiniúlacht.