What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 31 Noll 2022
Am:

San acmhainn speisialta seo, gheobhaidh tú an t-eolas ar fad atá uait ar an fhéile na Bealtaine, é léirithe i stíl a bheas oiriúnach do dhaoine óga. Beidh gearrscéal úr againn bunaithe ar an fhéile chomh maith le réimse de ghníomhaíochtaí bunaithe ar théama na bhFéilte Ceilteacha.

Faigh ábhar achmhainne anseo.