What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 14 Lún 2021
Am: 1:00pm

Is cailín í Rita atá lán le smaointe móra. Ba mhaith léi lampa draíochta agus ginid a bheith aici, a thabharfaidh gach mian a croí di. Bí ann don seoladh sultmhar seo leis an údar Myra Zepf agus leis an mhaisitheoir Mr Ando.

Saor in aisce ach is gá áit a chur in áirithe.

Seolfar an t-imeacht seo de réir na dtreoirlínte a bheidh i bhfeidhm ag an am.