What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Luan 16 Lún 2021
Am: 10am-3pm

Seachtain shultmhar do phaistí óga a thabharfaidh deis dóibh a gcuid scileanna a fhorbairt agus a muinín a ardú trí mheán na drámaíochta, na hamhránaíochta agus an chairdis.

 Fóirsteanach do pháistí R1- R7.

16/08/21 - 20/08/21

Eolas: sinead@culturlann.ie