What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Céad 20 Ean 2021
Am: 7:00pm
Costas: £30

Leanann ranganna Gaeilge na Cultúrlainne ar aghaidh go dtí an dara téarma den bhliain acadúil seo. Tá cúrsa 10 seachtaine ar fáil a chuimsíonn Bunrang, Meánrang agus Rang Comhrá atá dírithe ar leibhéal Ardrang.

Is féidir tuilleadh eolais a lorg trí theagmháil a dhéanamh le fionnuala@culturlann.ie

20ú Eanáir – 31ú Márta (Sos lár téarma- 17/03/21)

7.00pm (2x seisiúin 40 bom | 2x 40 minute sessions)

10 seachtaine/ 10 weeks