What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Máirt 28 Iúil 2020
Am: Gach De Máirt @ 5pm

Ceachtanna idirghníomhacha Ghaeilge curtha ar fáil do dhaoine óga nach bhfuil ag freastal ar Ghaelscoil. Bí ag leanstan Anna s’againne agus í ag dul do chluichí oideachasúla agus gníomhaíochtaí shultmhara. Gach Dé Máirt 5pm

Facebook: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich