What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Céad 6 Beal 2020
Dáta: 2 Céad 10 Meith 2020
Am: 7.00pm-8.30pm
Costas: £15

Leanann ranganna Gaeilge na Cultúrlainne ar aghaidh, a bhuí leis an nuatheicneolaíocht! Tá cúrsa sé seachtaine ar fáil a chuimsíonn bunrang, meánrang agus rang comhrá.

Tá táille £15 ar an chúrsa.

06/05/20 - 10/06/20

Tá na ranganna uilig lán anois.
Más maith leat a bheith curtha ar an liosta feithimh nó ar lorg tuilleadh eolais, déan teagmháil le Fionnuala ar fionnuala@culturlann.ie