What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Domh 8 Noll 2019
Am: 8:00pm
Costas: £6.00 (suipéar san áireamh)

Bí linn do chéilí na Nollag s’againne agus ní bheidh lá aiféala ort. Tá an céilí seo ag fóirstean do gach leibhéal táithí. Bíonn bean a’ tí, Claire, ar láimh i gcónaí le cuidiú le foghlaimeoirí leis na céimeanna. Bíonn ár gcuid ceoil beo agus deántar an suipéar a riar le linn an tsosa.