What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 28 MFómh 2019
Am: 11:00am - 12:00pm
Costas: £3.00 an páiste agus £5.00 do bheirt

Ná caill Plúra-Lúra, Nóra Bheag, Daideo, agus a gcairde go léir lena gcuid scéalta, amhrán agus damhsaí a mbainfidh páistí beaga an-spraoi astu agus iad ag cur lena bhforbairt oideachasúil. Maireann an téarma 6 seachtaine agus bíonn topaicí difriúla á gclúdach gach seachtain le suim na bpáistí a choinneáil.

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 11:00am - 12:00pm Am Tosaigh £3.00 an páiste agus £5.00 do bheirt