What are you looking for?

Open Today : 9am-5pm
028 9096 4180

Book Tickets

Date: 1 Wed 14 Sep 2022
Date: 2 Wed 23 Nov 2022
Time: 19:00
Price: £30

Forbraítear scileanna cumarsáide agus féinmhuinín agus tú ag foghlaim teanga ar bith. Tá an Ghaeilge fite fuaite le cultúr agus le hoidhreacht na hÉireann, agus tugann foghlaim na Gaeilge léargas dúinn faoinár dtimpeallacht. Ó logainmneacha go seanfhocail, tabharfaidh tú faoi deara go n-imríonn an Ghaeilge tionchar láidir ar go leor leor gnéithe den ghnáthshaol anseo.

Learning any language is proven to develop communication skills and self-confidence. The Irish language is intrinsically linked to Irish culture and heritage, and learning the language is the perfect way to gain an understanding of our surroundings. From place names, to proverbs and even music, you will recognise the influence of the Irish language in many aspects of everyday life.